• Kapaciteti 1000 krerë.
  • Tokë bujqësore 80 hektare.
  • Kompleksi i rritjes së gjedhit Dushk Lushnje.

Kompleksi i rritjes se gjedhit Dushk, Lushnje

Kontakt